Автоматично включващи се нощни реклами – задействат се при стъмняване. Не се налага човешка намеса при включването им. Възможни са настройки.

Осветление може да разгледате в Галерия

LED осветление Тук

Leave Comment