11951893_526719180810930_4680084698375623727_n 
 

Хотелската сигнално-повиквателна система се използва в хотели за повикване на обслужващия персонал.
Системата се състои от операторски пулт с дисплей и клавиатура, захранващ модул и бутони за повикване от банята на всяка стая.
При задействане на системата от някоя стая, на дисплея на операторския пулт се изобразяват номерът на етажа и на стаята, от която е постъпило повикването.                   Чува се и звуков сигнал.
Операторският пулт запаметява последните 1000 повиквания, като се отбелязват номерът на етажа и стаята, както и часът и датата на повикването.
Бутонът има два вида светлинна индикация: зелена за режим готовност и червена мигаща при задействане на системата. Задействането на бутона става с придърпване на въженце.

Разгледайте в Галерия